За нас

Фирмата „ЕЛЕКТРОНЕОН“ стартуваше како занаетчиски дуќан во 1968 година

Подоцна прерасна во современа производна компанија која што во доменот на услугите за изработка на натписи на фирми целосно ја прати светската технологија и современите трендови и непрекинато до денес да ја обавува таа дејност.

Потврда за тоа се референците стекнати надвор од Македонија за потребите на големите магнати од областа на текстилната, електронската и други индустрии.

Изработени светлечки реклами ги красат халите на многубројни Европски саеми каде што изложувале голем број на фирми. Во рекламите што се изработуваат се користи високо квалитетен репро материјал од увозно потекло, за kој се дава повеќе годишна гаранција. Изработуваме идејни решенија и го финализираме готовиот производ до довршување, вршиме осветлување и монтажа на лице место.

ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ

  • реклами (светлечки, неонски, осветлени);
  • тродимензионални букви (светлечки, несветлички);
  • гравирани информативни табли, натписи за врати, привезоци;
  • пултови (презентерски пултови) и банери;
  • печатење на налепници, етикети, постери, билборди;

  • склoпливи банери (демонтажно, монтажни);
  • облепување/брендирање на комерцијални возила;
  • безбедносни и сигурносни знаци и натписи, такси табли;
  • продажба и обработка на табли од плексиглас, форекс и алкубонд.

12806

Задоволни клиенти

58

Години работење

589875

Реализирани проекти